Отстъпка

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

Базова Месечна Цена Количествена Отстъпка
< GBP £20.00 -
>= GBP £20.00 5%
>= GBP £50.00 10%
>= GBP £100.00 15%
>= GBP £250.00 20%
>= GBP £500.00 25%
>= GBP £1000.00 30%
>= GBP £2500.00 35%
>= GBP £5000.00 40%

Договорена отстъпка се дава само ако предплатите за по голям период.

Период на Договора Договорена Отстъпка
Месечни -
тримесечие 5%
Половин година 10%
Годишно 15%

Няколко отстъпки могат да бъдат приложени заедно само ако сте изпълнили всяко условие.